Tính Logic Của Những Câu Đố Dân Gian – Bạn Có Biết ?

0
2070
BẠN CÓ BIẾT TÍNH LOGIC NÀY KHÔNG ?
 
Câu hỏi 1: Làm sao để bỏ con voi vào trong cái tủ lạnh?
— Xẻ thịt con voi ra rồi nhét vào tủ lạnh!
— Sai.
— Dùng phòng lạnh thay cho tủ lạnh để chứa con voi!
— Sai.
— Dùng đèn pin của Đôrêmôn thu nhỏ con voi lại rồi cho vào tủ lạnh!
— Sai.
Bạn đã hết quyền trả lời.
Câu trả lời đúng là: Mở tủ lạnh ra, cho con voi vào rồi đóng cửa tủ lại.
 
Câu hỏi 2: Làm sao để bỏ con hươu cao cổ vào trong tủ lạnh?
— Mở tủ lạnh ra, cho con hươu cao cổ vào rồi đóng cửa tủ lại.
— Sai!
— Mở tủ lạnh ra, bẻ đầu con hươu cao cổ qua một bên rồi nhét vô, đóng của tủ lại.
— Sai!
Bạn đã hết quyền trả lời lần thứ hai.
Câu trả lời đúng là: Mở tủ lạnh ra, lấy con voi ra rồi cho con hươu cao cổ vào và đóng cửa lại.
 
Câu hỏi 3: Vua sư tử đang tổ chức một hội nghị các loài vật. Tất cả các con vật đều tham dự, ngoại trừ một con. Đó là con vật nào?
— Ai mà biết!
Con hươu cao cổ. Nó vẫn còn ở trong tủ lạnh, nhớ không? Dính đòn tiếp nhá ^^!
 
Câu hỏi 4: Có một con sông mà bạn phải đi qua, nhưng dưới sông lại có cá sấu sống. Bạn sẽ xử lý ra sao?
— Đóng bè bơi qua!
— Sai.
— Tìm cây cầu rồi leo lên cầu đi qua!
— Sai.
— Giết hết cá sấu rồi bơi qua!
— Sai
— Đu dây như Tarzan qua sông!
— Càng sai.
Câu trả lời đúng là: Bạn cứ từ từ bơi qua sông. Không có con cá sấu nào cắn bạn vì chúng bận đi dự cuộc họp của vua sư tử rồi, phải không?
Kết Luận :
Câu 1 kiểm tra khả năng xử lý tình huống.
Câu 2 kiểm tra tính máy móc.
Câu 3 kiểm tra trí nhớ.
Câu 4 kiểm tra khả năng học hỏi từ sai lầm.

Bình Luận

để lại bình luận cảu bạn ...

Bình Luận