Nhìn Qua Nhà Thờ Thánh Mẫu – Thành Phố Bảo Lộc

0
3596

Thánh Mẫu là một trong 3 xứ đạo thuộc xã Tân Phát (nay là Lộc Phát) do đồng bào công giáo thành lập vào cuối năm 1954. Lúc ban đầu chỉ có khoảng 500 người do cha Phêrô Ðỗ Xuân Thính kêu gọi một số giáo dân cũ của cha thuộc địa phận Phát Diệm. Hồi đó, xứ Thánh Mẫu thuộc hướng mở rộng của xã, nên giáo dân đến mỗi ngày một đông.

Sau những ngày tháng đầu tiên hướng dẫn đồng bào phá đất dựng nhà trên miền đất mới, cha Ðỗ Xuân Thính cùng với giáo dân đã dựng lên được một nhà nguyện tạm và các cơ sở cần thiết của một xứ đạo.

Địa chỉ : P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Bosco Trần Văn Điện

Tel

(063) 864-952

E-mail

 

Năm thành lập

1954

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

5000

Giờ lễ

Chúa nhật     :  4:45   –   7:00   –   16:30

 

Ngày thường :  4:45   –  16:45  –   16:30 (thứ 7)

Các nhà thờ lân cận :    Kitô (1.0km) * Thanh Xuân (1.2km) * Hòa Phát (1.3km) * Thánh Tâm (1.3km) * Thượng Thanh (1.6km)

Nhìn Qua Nhà Thờ Thánh Mẫu – Thành Phố Bảo Lộc 

 

Bình Luận

để lại bình luận cảu bạn ...

Bình Luận